Berapa lama berlakunya NPPBKC?

43
Selama masih menjalankan usaha. Untuk penyalur atau pengusaha TPE MMEA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.