Berapa lama berlakunya keputusan penetapan tarif cukai HT/merek saya?

49
Penetapan tarif cukai HT dinyatakan tidak berlaku, apabila lebih dari 6(enam) bulan berturut-turut pengusaha Pabrik HT atau importir yang bersangkutan : a. Tidak pernah merealisasikan pemesanan pita cukainya (CK-1); b. Tidak pernah merealisasikan ekspor HT dengan menggunakan dokumen (CK-5).