Berapa besarnya pengenaan biaya pengganti?

50
1. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai HT untuk setiap keping pita cukai adalah: a. pita cukai seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah); b. pita cukai seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah); dan c. pita cukai seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah). 2. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai MMEA untuk setiap keping pita cukai adalah Rp 300,00 (tiga ratus rupiah).