Apakah yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai (BKC) ?

44
Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai
BAGIKAN
Berita sebelumyaApakah Cukai Itu ?