BCKu Radio : Puasa? Apa itu?

338

Kudus (11/05) – Tidak terasa sudah memasuki tanggal 18 Ramadan. Sudah lebih dari setengah bulan kita berpuasa. Tapi, tau gak sih sebenarnya apa puasa itu? Kita berpuasa selama ini apakah mendapat pahala atau hanya lapar dan dahaga? Bersama Muhammad Amin selaku Kepala Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Kudus dan Anang Yuli Purwoko selaku Kepala Subseksi Kepatuhan Pelakasnaan Tugas Pengawasan, BCKu Radio kali ini mengupas tuntas tentang puasa.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.” (QS. Al Baqarah 183)

Apa sih puasa? Puasa adalah berpantang untuk makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkannya, dari terbit matahari sampai terbenamnya. Makan dan minum lebih ke kebutuhan jasmani, namun “hal-hal yang dapat membatalkan puasa” inilah lebih kepada kebutuhan rohani. Banyak hal yang tidak kita sadari malah membuat pahala kita berkurang saat puasa.

Puasa bertujuan untuk membuat umat beriman yang melaksanakannya bertakwa kepada Allah. Istilah dalam Islam, takwa berarti merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Takwa akan Allah ini yang menuntun kita untuk senantiasa berada di jalan Allah.