Edisi 16-08-2014

318

DOKUMEN  CUKAI

Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik. Dokumen cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, disampaikan dengan menyerahkan langsung ke Kantor Bea dan Cukai. Dokumen cukai dalam bentuk data elektronik, dapat disampaikan dengan cara:

  1. Menyerahkan langsung media penyimpan data elektronik berupa disket/sejenisnya ke Kantor BC;
  2. b.    Mengakses Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SACS) berbasis webform sistem lainnya yang ditetapakn oleh DJBC; dan/atau
  3. c.    Menggunakan pertukaran data elektronik, untuk pelayanan yang menerapkan sistem PDE cukai

Dokumen cukai dalam bentuk tulisan dianggap sah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Telah diisi dengan benar;
  2. Telah diberi nomor pendaftaran; dan
  3. Telah ditandasahkan oleh orang/pihak yang berhak menandatangani.

Dokumen cukai harus diisi informasi dengan menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia.

Beberapa nama dan kode Dokumen Cukai:

BACK-1Berita Acara Pemeriksaan
BACK-2Berita Acara Perusakan Pita Cukai
BACK-3Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai
BACK-4Berita Acara Pemusnahan/Reekspor Barang Kena Cukai
BACK-5Berita Acara Hasil Pencacahan
CSCK-1Catatan Sediaan Hasil Tembakau
CSCK-2Catatan Sediaan Hasil Tembakau Yang Dikembalikan Dari Peredaran Dan Produk Rusak Yang Telah Dilekati Pita Cukai
BRCK-3Buku Rekening Kredit
BDCK-2Buku Daftar Dokumen Cukai
BDCK-3Buku Daftar Dokumen Pemesanan Pita Cukai
CK-1Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
CK-2Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai
CK-3Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai
CK-4CPemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Hasil Tembakau
CK-5Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai  (PMBKC)
PBCK-2Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Cukai Yang Telah Dilunasi Cukainya
PBCK-3Pemberitahuan Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai Dan Perusakan Pita Cukai
PBCK-4Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai
PBCK-5Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Telah Dilekati Pita Cukai Tidak Jadi Diimpor
PBCK-6Pemberitahuan Tentang Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai
PBCK-7Pemberitahuan Rencana Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai Yang Telah Dilekati Pita Cukai Dan Masih Berada Dalam Pabrik
PMCK-6Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
P3CPermohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau
 SPKPCPenetapan Kelebihan Pembayaran Cukai
SPMKCPerintah Membayar Kembali Cukai Dan Denda Administrasi Berupa Denda
STCK – 1Surat Tagihan
STCK- 2Surat Teguran
STCK- 3Surat Penyerahan Penagihan Utang Pajak
NPCNota Pembetulan

BAGIKAN
Berita sebelumyaEdisi 16-07-2014
Berita berikutnyaEdisi 18-08-2014